2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальненi багатозначнi векторнi задачi доповнюваностi гiбридного типу

Агарвал Р. П., Ахмад М. К., Салаґуддін

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено новий тип узагальнених багатозначних векторних задач доповнюваностi з рухомим загостреним конусом. Розглянуто питання про iснування розв’язкiв узагальнених багатозначних векторних задач доповнюваностi при умовах включення та отримано результати щодо еквiвалентностi мiж узагальненими багатозначними векторними задачами доповнюваностi та узагальненими багатозначними векторними задачами для варiацiйних нерiвностей.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 1, pp 5-20.

Зразок цитування: Агарвал Р. П., Ахмад М. К., Салаґуддін Узагальненi багатозначнi векторнi задачi доповнюваностi гiбридного типу // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 7-20.

Повний текст