2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інварiантнi мiри для дискретних динамiчних систем та ергодичнi властивостi узагальнених перетворень булевoго типу

Блекмор Д., Голеня Й., Прикарпатський А. К., Прикарпатський Я. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються ергодичнi мiри для узагальнених перетворень булевoго типу iз використанням пiдходу твiрних функцiй iнварiантних квазiмiр, що базується на спецiальних розв’язках для оператора Фробенiуса – Перрона. Запропоновано новi двовимiрнi перетворення булевoго типу та дослiджено їхнi iнварiантнi мiри та ергодичнi властивостi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 1, pp 47-63.

Зразок цитування: Блекмор Д., Голеня Й., Прикарпатський А. К., Прикарпатський Я. А. Інварiантнi мiри для дискретних динамiчних систем та ергодичнi властивостi узагальнених перетворень булевoго типу // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 44-57.

Повний текст