2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зображення розв’язку задачi кошi для коливної системи з двома запiзнюваннями та переставними матрицями

Діблик Й., Поспісіль М., Фечкан М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано зображення розв’язку неоднорiдного диференцiального рiвняння другого порядку з двома запiзнюваннями iз використанням матричних функцiй за припущення, що лiнiйнi частини задано переставними матрицями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 1, pp 64-76.

Зразок цитування: Діблик Й., Поспісіль М., Фечкан М. Зображення розв’язку задачi кошi для коливної системи з двома запiзнюваннями та переставними матрицями // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 58-69.

Повний текст