2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Новые методы исследования периодических решений в кольцевых системах однонаправленно связанных осцилляторов

Колесов А. Ю., Розов Н. Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються спецiальнi системи звичайних диференцiальних рiвнянь — так званi кiльцевi ланцюжки однонаправлено зв’язаних осциляторiв. Для даного класу систем розроблено новий метод дослiдження питань iснування та стiйкостi перiодичних розв’язкiв. Характерною особливiстю даного пiдходу є те, що як при вiдшуканнi циклiв, так i при аналiзi їх властивостей стiйкостi використано деякi допомiжнi системи з загаюванням. Запропонований метод проiлюстровано на конкретному прикладi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 1, pp 91-113.

Зразок цитування: Колесов А. Ю., Розов Н. Х. Новые методы исследования периодических решений в кольцевых системах однонаправленно связанных осцилляторов // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 82-102.

Повний текст