2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нерiвностi типу Ермiта-Адамара для r-опуклих функцiй iз використанням дробових iнтегралiв Рiмана-Лiувiлля

Ван Дж., Денг Дж., Фечкан М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Iз використанням двох фундаментальних дробових iнтегральних тотожностей отримано новi нерiвностi типу Ермiта – Адамара для диференцiйовних r-опуклих функцiй та двiчi диференцiйовних r-опуклих функцiй, що мiстять дробовi iнтеграли Рiмана – Лiувiлля.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 2, pp 193-211.

Зразок цитування: Ван Дж., Денг Дж., Фечкан М. Нерiвностi типу Ермiта-Адамара для r-опуклих функцiй iз використанням дробових iнтегралiв Рiмана-Лiувiлля // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 175-191.

Повний текст