2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Грубiсть експоненцiальних дихотомiй крайових задач для загальних гiперболiчних систем першого порядку

Кміть І. Я., Реке Л., Ткаченко В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається грубiсть експоненцiальної дихотомiї для крайових задач для загальних лiнiйних гiперболiчних систем першого порядку. Припускається, що крайовi умови забезпечують пiдвищення гладкостi розв’язкiв за скiнченний промiжок часу, що дозволяє також розглядати умови вiдбиття вiд межi областi. Показано, що дихотомiя зберiгається у просторi неперервних функцiй при малих збуреннях всiх коефiцiєнтiв диференцiальних рiвнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 2, pp 260-276.

Зразок цитування: Кміть І. Я., Реке Л., Ткаченко В. І. Грубiсть експоненцiальних дихотомiй крайових задач для загальних гiперболiчних систем першого порядку // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 236-251.

Повний текст