2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнення деяких скiнченновимiрних теорем про нерухому точку

Мавхін Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено елементарнi топологiчнi доведення деяких узагальнень теорем Пiредду – Занолiна та Зглiчинського про нерухому точку в $\mathbb{R}^n$, якi можуть бути використанi при розглядi рiзних питань, пов’язаних iз звичайними диференцiальними рiвняннями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 2, pp 294-301.

Зразок цитування: Мавхін Й. Узагальнення деяких скiнченновимiрних теорем про нерухому точку // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 266-272.

Повний текст