2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О нелокальной краевой задаче для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями

Асанова А. Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається нелокальна крайова задача для системи гiперболiчних рiвнянь з iмпульсним впливом. Методом уведення функцiональних параметрiв встановлено умови iснування єдиного розв’язку дослiджуваної задачi та запропоновано спосiб його знаходження.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 3, pp 349-365.

Зразок цитування: Асанова А. Т. О нелокальной краевой задаче для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 3. - С. 315-328.

Повний текст