2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотична поведiнка нейтральних рiзницевих рiвнянь вищого порядку iз загальними аргументами

Міліарас Г. Н., Ставроулакіс І. П., Хатібзадех Г., Чатзаракіс Г. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається асимптотична поведiнка розв’язкiв нейтрального рiзницевого рiвняння вищого порядку $$Δm[x(n) + cx(τ(n))] + p(n)x(σ(n)) = 0, N ∍ m ≥ 2, n≥0,$$ де $τ(n)$— загальний аргумент iз запiзненням, $σ(n)$ — загальний аргумент iз вiдхиленням, $c ∈ R, (p(n)) n ≥ 0$ — послiдовнiсть дiйсних чисел, $∆$ — оператор правої рiзницi, $∆x(n) = x(n + 1) − x(n)$, та $∆^j$ — $j$-й оператор правої рiзницi, $∆^j (x(n) = ∆ (∆^{j-1}(x(n)))$ при $j = 2, 3,…,m$.. Наведено також приклади, що iлюструють отриманi результати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 3, pp 478-499.

Зразок цитування: Міліарас Г. Н., Ставроулакіс І. П., Хатібзадех Г., Чатзаракіс Г. Е. Асимптотична поведiнка нейтральних рiзницевих рiвнянь вищого порядку iз загальними аргументами // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 3. - С. 430-450.

Повний текст