2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Локально разрешимые AFA-группы

Дашкова О. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджується $\mathbf{R}G$-модуль $A$ такий, що $\mathbf{R}$ — кiльце, $G$ — локально розв’язна група, $C_G (A) = 1$ та кожна власна пiдгрупа $H$ групи $G$, для якої фактор-модуль $A/C_A(H)$ не є артиновим $\mathbf{R}$-модулем, скiнченно породжена. Доведено, що локально розв’язна група $G$, яка задовольняє цi умови, гiперабелева, та описано структуру групи $G$ у випадку, коли $G$ є скiнченнопородженою розв’язною групою, $A/C_A(H)$ не є артиновим $\mathbf{R}$-модулем та $\mathbf{R}$ є дедекiндовим кiльцем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 4, pp 501-512.

Зразок цитування: Дашкова О. Ю. Локально разрешимые AFA-группы // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 4. - С. 459-469.

Повний текст