2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Характеристика тотально омбiлiчних гiперповерхонь просторової форми за допомогою геодезичних вiдображень

Канфес Е. О., Оздер А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Iдея використання другої фундаментальної форми гiперповерхнi як першої фундаментальної форми iншої гiперповерхнi знайшла дуже важливi застосування у рiмановiй та напiврiмановiй геометрiї, зокрема при описi зовнiшнiх гiперсфер та овалоїдiв. Нещодавно T. Adachi та S. Maeda навели характеристику тотально омбiлiчних гiперповерхонь у просторовiй формi за допомогою кiл. У цiй роботi ми наводимо характеристику тотально омбiлiчних гiперповерхонь просторової форми за допомогою геодезичних вiдображень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 65 (2013), no. 4, pp 643-648.

Зразок цитування: Канфес Е. О., Оздер А. Характеристика тотально омбiлiчних гiперповерхонь просторової форми за допомогою геодезичних вiдображень // Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 4. - С. 583-587.

Повний текст