2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аппроксимация аналитических функций полиномами, «близкими» к полиномам наилучшего приближения

Маймескул В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується швидкість апроксимації аналітичних функцій у внутрішніх точках ком-пактів, що мають зв’язне доповнення, поліномами, «близькими» до поліномів найкращого наближення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 44 (1992), no. 2, pp 184-190.

Зразок цитування: Маймескул В. В. Аппроксимация аналитических функций полиномами, «близкими» к полиномам наилучшего приближения // Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 2. - С. 208–214.

Повний текст