2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Переменные типа действие-угол на симплектических многообразиях, расслоенных коиэотропными торами

Парасюк И. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто симплектичний многовид у припущенні, що на ньому визначено симгілектичну дію комутативної групи Лі з компактними коізотропними орбітами. З метою детального опису пото­ків гамільтонових систем з інваріантними гамільтоніанами досліджено проблему існування змін­них типу дія-кут. Впроваджено поняття нерезонансної симплектичної структури, для якої роз­в’язано задачу розпізнання резонансних та нерезонансних торів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 1, pp 85-93.

Зразок цитування: Парасюк И. О. Переменные типа действие-угол на симплектических многообразиях, расслоенных коиэотропными торами // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 77–85.

Повний текст