2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Полная интегрируемость одной гидродинамической модели Навье - Стокса течения двухмерной несжимаемой идеальной жидкости со свободной поверхностью

Самойленко В. Г., Суяров У. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлена повна інтегровність однієї нелінійної динамічної системи, асоційованої з гідродина­мічними рівняннями Нав’є - Стокса течії ідеальної двовимірної рідини з вільною поверхнею над горизонтальним дном. Показано, що з даною динамічною системою природним чином пов’язане нелінійне кінетичне рівняння Больцмана - Власова для одновимірної течії частинок з точковим потенціалом взаємодії між частинками.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 1, pp 94-99.

Зразок цитування: Самойленко В. Г., Суяров У. С. Полная интегрируемость одной гидродинамической модели Навье - Стокса течения двухмерной несжимаемой идеальной жидкости со свободной поверхностью // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 86–90.

Повний текст