2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ієрархія КП та (1+1)-мірні багатокомпонентні інтегровні системи

Сидоренко Ю. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Основуючись на підході Сато до ієрархії рівнянь Кадомцева - Петвіашвілі (КР) розглянуто новий тип редукцій. В результаті одержані нові багатокомпонентні нелінійні інтегровні системи. Знайдено їх бігамільтонову структуру.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 1, pp 100-115.

Зразок цитування: Сидоренко Ю. М. Ієрархія КП та (1+1)-мірні багатокомпонентні інтегровні системи // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 91–104.

Повний текст