2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Критерий колмогоровского типа для оператора наилучшего приближения

Тырыгин И. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено критерій для оператора найкращого наближення, рівносильний відомій теоремі А. М. Колмогорова, що характеризує елемент найкращого наближення. Практичне використан­ня критерію проілюстроване прикладами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 1, pp 126-131.

Зразок цитування: Тырыгин И. Я. Критерий колмогоровского типа для оператора наилучшего приближения // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 114–119.

Повний текст