2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Флуктуации вынужденных колебаний в среде с сопротивлением

Ковтун И. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для диференціального рівняння коливань з коефіцієнтами, збуреними гауссівськими дельта-корельованими випадковими процесами, із випадковою зовнішнєю силою одержані замкнені рівняння для моментів. Зокрема, знайдені математичне сподівання та коваріаційна функція.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 1, pp 146-150.

Зразок цитування: Ковтун И. И. Флуктуации вынужденных колебаний в среде с сопротивлением // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 132–135.

Повний текст