2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Слаболинейные краевые задачи для дифференциаль­ных систем с импульсным воздействием

Бойчук А. А., Хращевская Р. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержані коефіцієнтні достатні умови існування та ітераційний алгоритм побудови розв’язків слабконелінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в загальному випадку, коли число крайових умов не співпадає з порядком диференціальної системи. Побудовано рівняння для породжуючих амплітуд таких крайових задач, яке визначає амплітуду породжуючого до шуканого розв’язку і дає необхідні умови його існування.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 2, pp 235-240.

Зразок цитування: Бойчук А. А., Хращевская Р. Ф. Слаболинейные краевые задачи для дифференциаль­ных систем с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 221–225.

Повний текст