2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аналіз повної інтегровності системи, інверсної до нелінійної системи Бенні - Кауп

Дробоцька I. C.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується система, інверсна до нелінійної динамічної системи Бенні — Каупа. Для цієї сис­теми доведено існування нескінченної ієрархії функціонально незалежних та інволютивних за­конів збереження, знайдені пара імплектичних та нетерових операторів, яка дозволяє записати систему у бігамільтоновому вигляді, а також явний вигляд оператора Лакса.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 3, pp 373-382.

Зразок цитування: Дробоцька I. C. Аналіз повної інтегровності системи, інверсної до нелінійної системи Бенні - Кауп // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 353–360.

Повний текст