2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Краевые задачи для уравнения Гельмгольца в угловой области. I

Подлипенко Ю. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються крайові задачі, що виникають при дослідженні дифракції акустичних хвиль на не­скінченному циліндрі із довільною формою поперечного перерізу, який розташований в середи­ні клина так, що вісь циліндра паралельна до ребра клина. Розвинуто теорію потенціала, що дозволяє звести вказані крайові задачі до інтегральних рівнянь на одновимірному контурі — ме­жі перерізу циліндра. Доведено теореми існування та єдиності розв’язків крайових задач і відповідних їм інтегра­льних рівнянь. Встановлено принцип граничного поглинання для даної ситуації. Для обчис­лення ядер інтегральних операторів побудовано ефективні алгоритми.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 3, pp 430-447.

Зразок цитування: Подлипенко Ю. К. Краевые задачи для уравнения Гельмгольца в угловой области. I // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 403–418.

Повний текст