2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О разрешимости вариационных неравенств с разрывными полумонотонными операторами

Павленко В. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Методом монотонних операторів одержана теорема існування розв'язку, що має спеціальну вла­стивість для еліптичної варіаційної нерівності з розривним напівмонотонним оператором, яка потім застосовується для доведення існування напівправильного розв'язку, варіаційної нерівно­сті з диференціальним напівлінійним оператором еліптичного типу високого порядку з несиме­тричною лінійною частиною і розривною нелінійністю.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 3, pp 475-480.

Зразок цитування: Павленко В. Н. О разрешимости вариационных неравенств с разрывными полумонотонными операторами // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 3. - С. 443–447.

Повний текст