2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об оценивании момента разладки для процесса типа Орнштейна - Уленбека

Вовк Л. Б., Майборода Р. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано слушну оцінку для моменту розладки процесу тилу Орнштейна - Уленбека. Дослі­джено швидкість збіжності цієї оцінки майже напевно та одержано надійний інтервал.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 9, pp 1339-1347.

Зразок цитування: Вовк Л. Б., Майборода Р. Е. Об оценивании момента разладки для процесса типа Орнштейна - Уленбека // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1198–1204.

Повний текст