2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотическая нормальность проекционной оценки бесконечномерно­го параметра нелинейной регрессии

Кукуш А. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто модель нелінійної регресії в нескінченновимірному просторі. Похибки спостережень однаково розподілені та мають одиничний кореляційний оператор. Побудована проекційна оцінка параметра, одержані умови її слушності. Для параметра, що належить еліпсоїду в гіль- бертовому просторі, доведена асимптотична нормальність оцінок. При цьому використано по­дання оцінки через множник Лагранжа, вивчена асимптотика останнього. Розглянуто приклад непарамегричного оцінювання сигналу при повторних спостереженнях в адитивному шумі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 9, pp 1348-1359.

Зразок цитування: Кукуш А. Г. Асимптотическая нормальность проекционной оценки бесконечномерно­го параметра нелинейной регрессии // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1205–1214.

Повний текст