2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Устойчивость нулевого решения одномерной математической модели термоупругости

Орлов В. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для одновимірної фізично лінійної математичної моделі термопружності встановлена стійкість за Ляпуновим. Для доведення побудовано збіжний ітераційний процес, який полягає у послі­довному розв’язанні гіперболічної та параболічної задач, з використанням нових оцінок розв’яз­ку мішаної задачі для хвильового рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 9, pp 1390-1405.

Зразок цитування: Орлов В. П. Устойчивость нулевого решения одномерной математической модели термоупругости // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1239–1252.

Повний текст