2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про одну нелокальну задачу для квазілінійної гіперболічної системи першого порядку з двома незалежними змінними

Кміть І. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для системи квазілінійних гіперболічних рівнянь першого порядку з двома незалежними змін­ними розглядається мішана задача, з нелокальними умовами по просторовій змінній. Наво­дяться достатні умови розв’язуваності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 9, pp 1465-1470.

Зразок цитування: Кміть І. Я. Про одну нелокальну задачу для квазілінійної гіперболічної системи першого порядку з двома незалежними змінними // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1307–1311.

Повний текст