2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об условиях сходимости рядов Тейлора-Дирихлев выпуклой области

Крутиголова Е. К., Мельник Ю. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено необхідні і достатні умови для абсолютної збіжності ряду $$\mathop \sum \limits_{v = 1}^\infty \sum\limits_{k = 0}^{m_v - I} {a_{v,k} z^k \exp (\lambda _v z)}$$ у відкритій області. Наведено також умови для зображення рядом вказаного вигляду довільної функції, аналітичної в замкненій (аналітичної у відкритій і неперервної у замкненій) області.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 11, pp 1744-1749.

Зразок цитування: Крутиголова Е. К., Мельник Ю. И. Об условиях сходимости рядов Тейлора-Дирихлев выпуклой области // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 11. - С. 1576-1581.

Повний текст