2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нелокальна крайова задача для пара­болічних рівнянь

Задорожна П. М., Мельник О. М., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджена задача з нелокальними умовами за часовою змінною та умовами періодичності за просторовими координатами для параболічних за Г. Є. Шиловим рівнянь довільного порядку зі сталими коефіцієнтами. Встановлено умови існування та єдиності класичного розв’язку задачі. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, які виникають при побудові розв’язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 46 (1994), no. 12, pp 1795-1802.

Зразок цитування: Задорожна П. М., Мельник О. М., Пташник Б. Й. Нелокальна крайова задача для пара­болічних рівнянь // Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 12. - С. 1621–1626.

Повний текст