2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Деякі нелінійні псевдопараболічні варіаційні нерівності без початкових умов

Лавренюк С. П., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто нелінійну псевдопараболічпу варіаційну нерівність в напівобмеженій за змінною $t$ циліндричній області. За певних умов па коефіцієнти нерівності доведено теореми існування та одшості розв'язку без обмеження па його поведінку гіри $t → −∞$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 3, pp 366-376.

Зразок цитування: Лавренюк С. П., Пташник Б. Й. Деякі нелінійні псевдопараболічні варіаційні нерівності без початкових умов // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 3. - С. 328–337.

Повний текст