2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про класи збіжності рядів Діріхле

Мулява О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови на коефіцієнти ряду Діріхле, при яких цей ряд належить до деякого класу збіжності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 11, pp 1681-1692.

Зразок цитування: Мулява О. М. Про класи збіжності рядів Діріхле // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1485–1494.

Повний текст