2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Характеризація множин точок розриву нарізно неперервних функцій багатьох змінних на добутках метризовних просторів

Маслюченко В. К., Михайлюк В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що підмножина добутку $n$ метризовних просторів є множиною точок розриву деякої нарізно неперервної функції тоді і тільки тоді, коли її можна подати у вигляді об'єднання послідовності $F_σ$-множин, які є локально проективно першої категорії.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 6, pp 847-855.

Зразок цитування: Маслюченко В. К., Михайлюк В. В. Характеризація множин точок розриву нарізно неперервних функцій багатьох змінних на добутках метризовних просторів // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 740–747.

Повний текст