2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Описание выпуклых кривых

Лигун А. А., Шумейко А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено опис опуклих кривих, який дозволяє звести задачу наближення опуклої кривої кусково-коловими лініями в метриці Хаусдорфа до задачі наближення 2 % -періодичних функцій тригонометричними сплайнами в рівномірній метриці. Наведено деякі властивості опуклих кривих.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 7, pp 1040-1057.

Зразок цитування: Лигун А. А., Шумейко А. А. Описание выпуклых кривых // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 7. - С. 908-922.

Повний текст