2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К асимптотике вероятности пребывания пуассоновского процесса между двумя расходящимися нелинейными границами

Гасаненко В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для ймовірності невиходу однорідного луассонового процесу з області з криволінійними межами, що розширюється, одержано повний асимптотичний розклад. Коефіцієнти цього розкладу визначаються з допомогою розв'язків одно- і двомежових параболічних задач.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 1, pp 15-25.

Зразок цитування: Гасаненко В. А. К асимптотике вероятности пребывания пуассоновского процесса между двумя расходящимися нелинейными границами // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 14-22.

Повний текст