2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Диференційовність дробових інтегралів, ядра яких ви- значаються за допомогою фрактального броунівського руху

Крвавич Ю. В., Мішура Ю. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено стохастичну теорему Фубіні для вінерівських інтегралів відносно фрактального броунівського руху. За її допомогою одержано умови середньоквадратичної і потраєкторної диференційовносгі дробових інтегралів, ядра яких містять фрактальний броунівський рух.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 1, pp 35-47.

Зразок цитування: Крвавич Ю. В., Мішура Ю. С. Диференційовність дробових інтегралів, ядра яких ви- значаються за допомогою фрактального броунівського руху // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 30-40.

Повний текст