2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рівняння руху першого порядку в суперсиметричній теорії Янга - Міллса із скалярним мультиплетом

Павлюк A. M., Яцун В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано систему рівнянь руху першого порядку, всі розв'язки якої є розв'язками системи рівнянь руху другого порядку для суперсиметричної теорії Янга - Міллса із скалярним мультиплетом. Знайдено такі N = 1 перетворення, відносно яких інваріантні системи рівнянь руху першого та другого порядків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 1, pp 67-74.

Зразок цитування: Павлюк A. M., Яцун В. А. Рівняння руху першого порядку в суперсиметричній теорії Янга - Міллса із скалярним мультиплетом // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 57-63.

Повний текст