2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про близькість кореляційних функцій однорідних та ізотропних випадкових полів, у яких спектральні функції однакові на певній множині

Павлов Д. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено приклади застосування теореми про середнє для знаходження різних оцінок близькості кореляційних функцій, коли їх спектральні функції однакові на деякій множині.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 1, pp 149-154.

Зразок цитування: Павлов Д. В. Про близькість кореляційних функцій однорідних та ізотропних випадкових полів, у яких спектральні функції однакові на певній множині // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 130-134.

Повний текст