2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розклади фундаментальних інтерполяційних поліномів Ерміта в термінах поліномів Чебишова

Різк М. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано явні розклади фундаментальних інтерполяційних поліномів Ерміта в термінах поліномів Чебишова, коли вузлами інтерполяції є або нулі полінома Чебишова степеня $n + 1$, або екстремальні точки полінома Чебишова степеня $n$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 1, pp 155-165.

Зразок цитування: Різк М. М. Розклади фундаментальних інтерполяційних поліномів Ерміта в термінах поліномів Чебишова // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 1. - С. 135-143.

Повний текст