2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Экстремальные задачи теории емкостей конденсаторов в локально компактных пространствах. I

Зорий Н. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Стаття розпочинає цикл робіт, присвячених побудові теорії $k$-ємностей конденсаторів в локально компактному просторі $X$ (тут $k: X × X → (−∞, +∞]$ —иапівиеперервиа знизу функція) . Конденсатори трактуються в певному узагальненому сенсі. Досліджується відповідна задача про мінімум енергії па досить загальних класах нормованих зпакозмішшх мір Радона. Отримано опис потенціалів мінімальних мір, виділено їх характеристичні властивості, вивчено питання єдипості. (Наступні дві частини роботи присвячено проблемі існування мінімальних мір у некомпактному випадку та розробці відповідних підходів і методів.) Як допоміжний результат досліджено неперервність відображення $$\left( {x,{\mu }} \right) \mapsto \int {\kappa \left( {x,y} \right)} d{\mu }\left( y \right),\quad \left( {x,{\mu }} \right) \in X \times \mathfrak{M}^ + \left( X \right),$$ де $\mathfrak{M}^ +$—конус додатних мір в $X$, наділений топологією слабкої збіжності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 2, pp 190-213.

Зразок цитування: Зорий Н. В. Экстремальные задачи теории емкостей конденсаторов в локально компактных пространствах. I // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 168-189.

Повний текст