2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Априорная оценка модуля непрерывности обобщенного решения параболического уравнения дивергентного вида с вырождением

Верба И. И., Колодий И. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються параболічні рівняння дивергентного вигляду з виродженням λ(x) за просторовою змінною. Встановлено апріорну оцінку норми Гельдера узагальнених розв'язків. Дослідження проводяться в параболічних циліндрах, які мають спеціальну розмірність за часовою змінною, індуковану виродженням λ(x).

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 2, pp 214-228.

Зразок цитування: Верба И. И., Колодий И. М. Априорная оценка модуля непрерывности обобщенного решения параболического уравнения дивергентного вида с вырождением // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 190-202.

Повний текст