2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотичні характеристики компактів і класи Степанця

Котляр Б. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано оцінки ε-ентропії та ε-місткості множин періодичних функцій з нульовим середнім, що мають (ψ, β)-похідну, яка належить простору L 2(0, 2π).

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 2, pp 229-237.

Зразок цитування: Котляр Б. Д. Асимптотичні характеристики компактів і класи Степанця // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 203-210.

Повний текст