2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Симетрична еквівалентність матричних многочленів і виділеиия спільного упітальпого дільника із матричних многочленів

Кучма М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено необхідні та достатні умови існування спільних уиітальпих дільників із заданими формами Сміта пеособливих матричних многочленів, спільної факторизації симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією. Отримано умови симетричної еквівалентності таких матриць.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 2, pp 238-248.

Зразок цитування: Кучма М. І. Симетрична еквівалентність матричних многочленів і виділеиия спільного упітальпого дільника із матричних многочленів // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 211-219.

Повний текст