2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки колмогоровских поперечников классов аналитических функций, представимых интегралами типа Коши. I

Романюк В. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

В банахових просторах функцій, аналітичних в жордановій області $\Omega \subset \mathbb{C}$, встановлено порядкові оцінки поперечників за Колмогоровим деяких класів функцій, що зображуються в $\Omega$ інтегралами типу Коші вздовж спрямлюваиої кривої $Γ = ∂Ω$ і можуть бути аналітично продовжені в $Ω′ ⊃ Ω$ або в $\mathbb{C}$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 2, pp 259-269.

Зразок цитування: Романюк В. С. Оценки колмогоровских поперечников классов аналитических функций, представимых интегралами типа Коши. I // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 229-237.

Повний текст