2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Крайова задача з даними на всій границі області для слабконеліиійних гіберболічпих рівнянь

Білусяк Н. І., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

В області, яка є декартовим добутком відрізка на р-вимірний тор, досліджено крайову задачу для слабкоиеліиійиих гіперболічних рівнянь високого порядку. Для майже всіх (стосовно міри Лебега) параметрів області встановлено умови існування єдиного розв'язку розглядуваної задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 2, pp 276-282.

Зразок цитування: Білусяк Н. І., Пташник Б. Й. Крайова задача з даними на всій границі області для слабконеліиійних гіберболічпих рівнянь // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 2. - С. 244-249.

Повний текст