2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О $(n, m)$-выпуклых множествах

Зелинский Ю. Б., Момот И. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується клас узагальнено опуклих множин на грассманових многовидах, який включає в себе відомі узагальнення опуклості для евклідових просторів. Поширено теореми двоїстості (типу полярної відповідності) на широкий клас підмножин евклідового простору. Встановлено, що інваріантність відображення на узагальнено опуклих множинах еквівалентна його афінності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 3, pp 482-487.

Зразок цитування: Зелинский Ю. Б., Момот И. В. О $(n, m)$-выпуклых множествах // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 422-427.

Повний текст