2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Закон повторного логарифма для неустойчивых гауссовских моделей авторегрессии

Коваль В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються асимптотичні властивості одновимірних гауссівських процесів авторегресії другого порядку. У випадку нестійкої моделі авторегресії доведено закон повторного логарифма.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 3, pp 488-492.

Зразок цитування: Коваль В. А. Закон повторного логарифма для неустойчивых гауссовских моделей авторегрессии // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 3. - С. 428-432.

Повний текст