2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Кільця з елементарною редукцією матриць

Забавський Б. В., Романів О. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено необхідні та достатні умови, при яких квазіевклідове кільце збігається з кільцем з елементарною редукцією матриць. Доведено, що напівлокальие кільце Безу є кільцем з елементарною редукцією матриць, а також показано, що 2-евклідова область є кільцем з елементарною редукцією матриць. Сформульовано і доведено критерій існування розв'язку матричного рівняння спеціального типу і записано ці розв'язки в явному вигляді.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 12, pp 1872-1881.

Зразок цитування: Забавський Б. В., Романів О. М. Кільця з елементарною редукцією матриць // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1641-1649.

Повний текст