2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Сукупна неперервність і квазінеперервність горизонтально квазінеперервиих відображень

Маслюченко В. К., Нестеренко В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що якщо $X$— топологічний простір, $Y$ задовольняє другу аксіому злічениості і $Z$ — метризовний простір, то для кожного відображення $f: X \times Y → Z$, яке горизонтально квазінеперервне і неперервне відносно другої змінної, множина таких точок $x ∈ X$, що $f$ неперервне в кожній точці з $\{x\} × Y$, є залишковою в $X$. Крім того, узагальнено один результат Мартіиа про квазіиеперервиість нарізно квазінеперервиих відображень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 52 (2000), no. 12, pp 1952-1955.

Зразок цитування: Маслюченко В. К., Нестеренко В. В. Сукупна неперервність і квазінеперервність горизонтально квазінеперервиих відображень // Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1711-1714.

Повний текст