2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Крайова задача для слабкопелінійних гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами

Білусяк Н. І., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови однозначної розв'язності крайової задачі з даними на всій границі циліндричної області $D \subset \mathbb{R}^{p + 1}$ для слабконелінійного гіперболічного рівняння порядку $2n,\; n > (3p + 1)/2$, зі змінними за просторовими координатами коефіцієнтами. Дослідження задачі пов'язане з проблемою малих знаменників.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 9, pp 1546-1553.

Зразок цитування: Білусяк Н. І., Пташник Б. Й. Крайова задача для слабкопелінійних гіперболічних рівнянь зі змінними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1281-1286.

Повний текст