2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними зі змінними коефіцієнтами

Власій О. Д., Пташник Б. Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови однозначної розв'язності задачі з нелокальними двоточковими умовами за змінною $t$ та локальними крайовими умовами за змінною $х$ для диференціальних рівнянь із частинними похідними зі змінними по $t$ та $х$ коефіцієнтами у прямокутній області. Доведено метричні твердження, які стосуються оцінок знизу малих знаменників, що виникають при побудові розв'язку задачі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 10, pp 1607-1617.

Зразок цитування: Власій О. Д., Пташник Б. Й. Задача з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними зі змінними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1328-1336.

Повний текст