2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оптимизация стохастических разностных нелинейных систем уравнений

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено нові результати по синтезу оптимального керування для систем різницевих рівнянь, що залежать від напівмарковського або марковського випадкового процесу. Отримано необхідні умови оптимальності розв'язків, які узагальнюють відомі умови оптимальності для детермінованих систем керування. Необхідні умови оптимальності одержано в формі, зручній для синтезу оптимального керування. На основі стохастичних функцій Ляпунова отримано матричні різницеві рівняння типу Ріккаті, інтегрування яких дозволяє провести синтез оптимального керування. Здобуті результати є узагальненням знайдених раніше результатів для детермінованих систем різницевих рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 1, pp 1-16.

Зразок цитування: Валеев К. Г., Джалладова И. А. Оптимизация стохастических разностных нелинейных систем уравнений // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 3-14.

Повний текст