2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Апроксиманти Паде - Чєбишева одного класу функцій

Голуб А. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За допомогою методу узагальнених моментних зображень, запропонованого В. К. Дзядиком у 1981 p. Побудовано апроксиманти Паде - Чебишева для класу функцій, що є аналогом класу марковських функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 54 (2002), no. 1, pp 17-22.

Зразок цитування: Голуб А. П. Апроксиманти Паде - Чєбишева одного класу функцій // Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 15-19.

Повний текст